Празник на буквите - учебна 2022/2023 година

Празник на буквите - учебна 2022/2023 година

Под мотото "Ние сме грамотни", премина празника за буквите на учениците от първи клас в ОУ "Васил Левски", с. Орешене.