Участие в Проект "Успех за теб" със занимание по интереси "Танцов състав Дъга"

Участие в Проект "Успех за теб" със занимание по интереси "Танцов състав Дъга"

Танцов състав " Дъга" по проект " Успех за теб" се изявиха в Осми " Фестивал и базар на народните обичаи и традиции" - гр. Ябланица. Ръководител на групата е г-жа Габриела Георгиева, старши учител към ОУ "Васил Левски" - с. Орешене