На 16 ноември отбелязваме световния ден на толерантността

На 16 ноември отбелязваме световния ден на толерантността

Учениците от всички класове дикскутираха какво е толерантност, защо е важно да я проявяваме и как това ни прави по-добри хора.
След това учениците от 1 а, 4 а и 5 а класове изработиха по групи постери, изразяващи толерантност