Виртуална среда за програмиране и роботите Dot и Dash

Виртуална среда за програмиране и роботите Dot и Dash

           На  18 и 20 октомври учениците от занимание по интереси „Роботика“ взеха участие в Европейската седмица на програмирането със събитието „Виртуална среда за програмиране и роботите Dot и Dash”.  Представиха своите умения да задвижат роботите Dash пред учениците от първи и втори клас и поканените гости – родители и представител на община Ябланица, г-н Владимир Василев– младши експерт по социална политика. Накрая на събитието участниците демонстрираха състезание между роботите. Победител стана ученикът Христо Мариянов Димитров от 5 клас,  с най – добре структурирана програма, чиито робот стана първи в ситуацията. Всички участници получиха сертификати, изпратени от организаторите на Европейската седмица на програмирането и почерпка от г-жа Петя Цанова,  директор на училището. Сертификат за организиране на събитието и участие в Международната седмица на програмирането получи и г-жа Валентина Йошева – Димитрова, учител по информационни технологии и ръководител на занимание по интереси „Роботика“.