Ежегоден фестивал и базар на народните обичаи и тразиции

Ежегоден фестивал и базар на народните обичаи и тразиции

Учениците от занимания по интереси „Хоп—троп“, с ръководител Радослав Цветанов, участваха в ежегодния фестивал  и базар на народните обичаи и традиции в гр. Ябланица.