ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,


В България отново се въвежда  извънредно положение до 18 декември. Със заповед на здравния министър се затварят училища, детски градини и образователни центрове.

   ОУ "Васил Левски", с.Орешене преминава в режим на  обучение чрез електронни образователни ресурси. За целта са направени регистрации на всички класове, с изключение на най-малките ни възпитаници - децата от Подготвителни групи, на които ще бъдат предоставени задачи за самостоятелна работа на хартиен носител.
    На учениците, който нямат устройства и достъп до Интернет също ще бъдат предоставени уроци на хартиени носители от нашите образователни медиатори по населени места.

  Моля да се свържете по телефона или чрез групите, регистрирани от учителите на училището във ФЕЙСБУК, ако имате въпроси.

  Уважаеми родители разчитаме на Вашата помощ и съдействие! За учениците е важно времето, прекарано в къщи да се използва за продължаване на образованието, за овладяване на учебното съдържание, което учителите ще им преподават дистанционно.
Прилагаме график на часовете по дати.
Благодарим за разбирането и молим за лична отговорност!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С уважение:

Петя Цанова - Директор на ОУ "Васил Левски", с.Орешене