29 юни - Национален ден на безопастността на движение по пътищата

29 юни - Национален ден на безопастността на движение по пътищата

Отбелязвяме 29 юни - Национален ден на безопастността на движение по пътищата. Проведоха се беседа и ситуации  с учениците от 7 клас съвместно с представител на РУ на МВР - гр. Ябланица.