Работим заедно за включваща Европа! Проект FreeSpiritArt

Работим заедно за включваща Европа! Проект FreeSpiritArt

През месец юни учениците от 5,6 и 7 клас са част от проект FreeSpiritArt. Целта на проекта е, чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването ѝ с други общности и култури.

Участието е в творчески работилници - кино и сценични изкуства.