Добре дошли в сайта на

ОУ"Васил Левски" с.Орешене

Доверете ни се и ние ще ви докажем, че може да ни поверите детето си..

Ние разполагаме с добра материална база и добър учителски колектив, по този начин може да предоставим всички необходими знания на вашето дете ...

Добре дошли
Основно училище „Васил Левски” е желана територия за децата и учениците,развиващо се като образователно-възпитателен център, в който основната ценност е високо качество на възпитание, обучение и социализация.
Добре дошли
Нашата мисия
 Качествено възпитание и обучение с достатъчна степен на училищна готовност за подрастващите.  Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.  Развиване на индивидуални качества на всяко дете и стимулиране на творческите им заложби.  Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство Фондация „Заедно в час”.  Придобиване на солидни знания и компетенции при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.  Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.  Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.  Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.  Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.  Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
Нашата мисия

Нашите преподаватели

Надежда Бойчева Ралчева
учител по английски език
Григорина Димитрова Христова
Старши учител - класен ръководител на 3 клас
Миглена Валентинова Димитрова
учител по Биология и здравно образование и география и икономика
Цветелина Александрова Стойкова
учител по български език и литература
Цветелина Христова Цветкова
учител Подготвителна група 5 годишни
Катя Тенкова Павлова
учител Подготвителна група 6 годишни
Жени Върбанова Иванова
учител по технологии и предприемачество и физическо възпитание и спорт